A kínai Qigong gyökere

1905 Ft2265 Ft

A legtöbb nyugati ember úgy gondolja, hogy a fizikai test erősítésével javíthatjuk egészségi állapotunkat is. Ők a fizikai test edzését és gyakorlását hangsúlyozzák, ám nem veszik figyelembe a test belső energiájának (Qi, Chi) egyensúlyban tartását, amely szorosan kötődik az érzelmekhez és a spirituális nyugalom kifejlesztéshez, fenntartásához. A taoisták szerint ez a „Cong Wai Jian Gong” azaz az erő külsődleges felépítése, vagy „Yuan Xin Zhi Wai Gong Yun Dong” azaz a figyelmetlen elme külső gyakorlatai, ami azt jelenti, hogy külső gyakorlatokat végzünk szellemi összpontosítás vagy figyelem nélkül.

Azok az emberek, akik sokat edzenek és fizikai testük erősnek tűnik kívülről, egyáltalán nem biztos, hogy egészségesebbek és boldogabbak a többi embernél. Az igazi egészség eléréséhez egészséges test és elme, továbbá zavartalan és kiegyensúlyozott Qi-áramlás szükséges.

A kínai orvostudomány szerint a legtöbb betegséget az elme kiegyensúlyozatlansága okozza. Az aggodalom és az idegesség felforgathatja a gyomrot és árthat a lépnek. A félelem és a rémület gátolhatja a vese és az epe normális működését. Ennek oka az, hogy a belső energia (Qi-áramlás) szorosan kapcsolódik az elméhez. Az igazi egészség eléréséhez egészséges fizikai test és nyugodt és egészséges elme szükséges. Az igazi egészség külsődleges és belső is egyben.

Törlés

Dr. Yang Jwing-Ming: A kínai Qigong gyökere

NÉHÁNY SZÓ A KÖNYVRŐL

Reményeim szerint ez a könyv olyan elméleti alapot fektet le, amelyet az érdeklődő Qigong-gyakorlók beépíthetnek edzésükbe. Remélhetőleg magyarázatot nyújthat a Qigong hogyanjáról, miértjéről és a mit-ről, és segítséget jelent a fogalomzavarok és félrevezetés elkerülésére. Rendkívül nehéz megírni egy olyan könyvet, amelyik több mint négyezer évnyi tanulmányt és kutatást foglal össze, főként amiatt, hogy e tudás nagy hányadát még húsz éve is titokban tartották.

Annak ellenére, hogy a Qigong tanulmányozása már nagy magasságokba emelkedett, még mindig számos kérdés merül fel, amelyekre a választ a mai technológia és a több tudományágat is átfogó tudás adhatja meg.

A lelkes kortárs elmék számára rengeteg lehetőség nyílt a művészet kutatására és népszerűsítésére.

E könyv egyik legfőbb célja a nyugati tudósok és az orvostársadalom ösztönzése arra, hogy kezdjenek el foglalkozni a témával, és tanulmányozzák ezt az újonnan feltárt tudományágat. Remélhetőleg más Qigong szakértők is kedvet kapnak tudásuk megosztására a közvéleménnyel. Hiszem, hogy rövid időn belül a Qigong új és izgalmas magasságokba jut el a nyugati világban. Ez lenne az egyik legjelentősebb, a kultúrák összefogásával létrejött eredmény, mióta a Kelet és a Nyugat utat nyitott egymás felé.

A hozzáférhető dokumentumok többsége nem rendszerezett, és nem nyújt kielégítő magyarázatot a témával kapcsolatban. Összegyűjtésük során, valamint logikus és tudományos magyarázatukkor saját megítéléseimet kell felhasználnom, és saját Qigong háttértudásom, továbbá a dokumentumokról szóló értelmezésem alapján nyújthatok információt róluk.

Lehetetlenség, hogy egy ember eleget tegyen ennek a hatalmas feladatnak.

Mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy nyugodtan kérdőjelezze meg a könyvben található állításokat, és mindig tartsa szem előtt, hogy számos következtetés az én megítélésemből ered.

E könyv fő célja az olvasó vezetése a tanulás útján – nem pedig végső és megfellebbezhetetlen szabályok létrehozása. A könyv olvasása közben nyitottá kell tennünk elménket, és elengednünk a szokásos gondolkodásmódunkat. Ha új közegbe kerülünk, vagy valami újat tanulunk, az emberi természet jellemzője, hogy az addig tanultak fényében vizsgáljuk az újat. Sajnálatos módon ez konzervatívvá és szűklátókörűvé tesz minket.

Ez megfigyelhető a külföldre látogató turistákon, akik a helyi szokásokat és viselkedést saját országuk normái szerint bírálják el. Ez csak zavarhoz és félreértésekhez vezet. Ám ha a többi embert a saját kultúrájuk és történelmi hátterük alapján kíséreljük megérteni, akkor sokkal nagyobb az esélyünk viselkedésük megértésére is. Kérem, hogy ugyanígy járjanak el a Qigong tudományának tanulmányozásakor.

Ha nyitottak vagyunk, és meg akarjuk érteni a történeti háttért is, csodálatos és érdeklődésre számot tartó témával találkozhatunk.

Igazság szerint nagyon nehéz elvonatkoztatni a hagyományoktól. Számos régi kultúrában minden szempontból alkalmazkodni kell a hagyományokhoz. Ha bárki fellázad a hagyomány ellen, akkor a kultúra árulójának tekintik. Azonban a kutatás és a tanulás helyes megközelítése magába foglalja a hagyományok megkérdőjelezését, és pontatlanságainak bizonyítását a modern gondolkodás és technológia segítségével.

Ez főleg az ősi tudományok esetében szükséges, amelyeket a XX. Század előtt fejlesztettek ki. Az új vizsgálatok lehetővé teszik számunkra, hogy igazoljuk és megállapítsuk pontosságukat és érvényességüket. Ez nem az árulás egy formája, mert a mi felelősségünk az igazság kiderítése, és a tények napvilágra segítése.

A fiatalabb generációkra átörökített elméletek nagy része sokévnyi tapasztalaton alapszik. Teljesen mindegy, hogy miképpen változtatunk meg egy elméletet, az akkor is az egész tudomány alapja, gyökere marad. Tehát a kutatás és a tanulás helyes megközelítésének alapeleme a múlt tanulmányozása és az iránta tanúsított tisztelet.

Ebből a tiszteletből és tanulmányozásból lelhető fel az egész tudomány gyökere.

Ha elfeledkezünk a gyökérről, amely évezredek óta növekszik, akkor csak az ágakat és a virágokat vizsgáljuk. A Qigong eme belső tudományát logikusan és tudományos stílusban kell vizsgálni.

Természetesen a „logika” és a „tudományos” nem abszolút értelemben vett kifejezések. Az általunk birtokolt tudás és megértés alapján értendők. De ne felejtsük el, hogy habár a tudomány évezredek óta fejlődik, csak az elmúlt húsz év során kezdett hirtelen megerősödni a felfogás terén. Biztosak lehetünk benne ezért, hogy a mai megértésünk és felfogásunk még gyerekcipőben jár.

Több tény és jelenség megmagyarázhatatlan a tudomány mai állása szerint is. Tehát amikor erről a belső tudományról olvasnak, gondolkozzanak logikusan és tudományosan, mégse utasítsanak vissza olyan magyarázatokat sem, amelyek túlmutatnak azon, amit elfogadhatónak és igaznak tartunk jelenleg.

Az igazságként elfogadott elméletek pár éven belül teljesen eltérhetnek attól, amit most elfogadunk.

Minden tudomány bátor feltételezésekből fejlődött ki, amiket aztán alapos kísérletek támasztottak alá. A kísérletek eredményei teszik lehetővé, hogy megváltoztassuk feltételezéseinket, és új kísérletekbe kezdjünk, amelyek új hipotéziseinket kutatják. Ez a folyamat segít hozzá a teljes elmélet kialakításához, és annak eldöntéséhez, hogy mit kell legközelebb megtanulnunk. Hasonló a Qigong-gyakorlás helyzete.

Ha jól megnézzük és alaposan tanulmányozzuk, akkor látható, hogy annak ellenére, hogy sok Qi-vel kapcsolatos elmélet bizonyult helyesnek és terjedt el Kínában, még mindig számtalan kérdés vetődik fel. A tanulás során türelmet és kitartást kell tanúsítanunk. Az erős akarat, a türelem és a kitartás a siker kovácsai. Ez még inkább igaz a Qigong-gyakorlásra. Az akarat és a bölcsesség domináljon, hogy legyőzhesse érzelmi lustaságunkat.

Úgy gondolom, hogy egy ember sikere leginkább attól függ, hogy milyen a viszonya az élethez, milyen az erkölcsi beállítottsága, nem pedig bölcsességének és intelligenciájának függvénye.

Mindannyian ismerünk bölcs embereket, akik mégis vesztesekké váltak. Lehet, hogy okosak, és gyorsabban felfognak dolgokat a többi embernél, mégis hamar elveszítik érdeklődésüket. Ha nem tartanak ki, abbahagyják a tanulást, és nem fejlődnek tovább, soha nem érik el céljukat. Nem ébrednek rá, hogy a siker érdekében erkölcsi erényekkel kell rendelkezni, nem csak bölcsességgel.

Az igazán bölcs ember tudja, hogy ki kell alakítania a siker többi előfeltételét is. Ezen felül pedig az az ember, aki tényleg bölcs, tudni fogja, mikor kezdje el, és mikor hagyja abba. Az emberek számtalan esélyt elvesztegetnek a siker elérésére, mert túl büszkék az intelligenciájukra.

Elmondok egy kínai történetet egy embercsoportról, akik kígyórajzoló versenyt rendeztek.

Az egyik férfi hamarabb fejezte be a kígyó lerajzolását, mint bárki más. Nagyon büszke volt magára, és azt gondolta „Olyan gyors vagyok, hogy még négy lábat is rajzolhatok a kígyónak, akkor is nyerek.” Tehát odarajzolta a lábakat is, de amikor a bíró kiválasztotta a győztest, valaki más nyert.

A férfi fel volt háborodva, és megkérdezte a bírótól, hogy miért nem ő győzött, hiszen ő lett kész először. A bíró azt mondta, hogy „Egy kígyót kellett volna rajzolnod. Mivel a kígyónak nincsen lába, amit te rajzoltál, az nem kígyó.” Tehát bármennyire is okos volt a férfi, nem tudta, hogy mikor kell megállni.

Az igazán bölcs ember megérti, hogy a tényleges siker nem csak a bölcsességtől függ, hanem az erkölcsi normáktól is.

Ennek érdekében saját erkölcsi jellemét és személyiségét is fejleszti. Konfucius azt mondta, hogy „Az igazán bölcs ember tudja, hogy mit tud, és azzal is tisztában van, hogy mit nem.” Az okos emberek túl gyakran megelégszenek eredményeikkel, így elveszítik alázatukat. Úgy érzik, hogy eleget tudnak, ezért abbahagyják a tanulást és a fejlődést. Hosszú távon ezzel csak veszíthetnek. Emlékezzünk a teknősbéka és a nyúl történetére. Ha a nyúl nem lett volna olyan büszke és önelégült, akkor nem vesztette volna el a versenyt.

Ha képesek vagyunk felfogni a kapott tudást, azt alkotó módon kell használnunk. Természetesen ez a kreativitás feltételhez kötött: világosan és átfogóan meg kell értenünk a régi utat. Csak a régi tudás mély megértésével lesz elménk elég pallérozott ahhoz, hogy úgy gondolkozzon, „mi lenne, ha…”. Ekkor támadhatnak jó ötleteink a ránk váró tanulással és kutatással kapcsolatban. Ha minden Qigong-gyakorló a régi módszert gyakorolná, és nem keresné az újat, a Qigong tudománya stagnálna a jelenlegi szintjén. Ebben az esetben elvész a tanulás értelme és a megfelelő hozzáállás.

Kövessen minket facebookon is!

Szemezgessen életvezetéssel, egészséggel, testedzéssel kapcsolatos cikkeinkből!

További információk

Szerző

Yang, Jwing-Ming Dr.

Állapot

Extra antikvár, Antikvár könyv, Új

Dr. Yang Jwing-Ming: A kínai Qigong gyökere

NÉHÁNY SZÓ A KÖNYVRŐL

Reményeim szerint ez a könyv olyan elméleti alapot fektet le, amelyet az érdeklődő Qigong-gyakorlók beépíthetnek edzésükbe. Remélhetőleg magyarázatot nyújthat a Qigong hogyanjáról, miértjéről és a mit-ről, és segítséget jelent a fogalomzavarok és félrevezetés elkerülésére. Rendkívül nehéz megírni egy olyan könyvet, amelyik több mint négyezer évnyi tanulmányt és kutatást foglal össze, főként amiatt, hogy e tudás nagy hányadát még húsz éve is titokban tartották.

Annak ellenére, hogy a Qigong tanulmányozása már nagy magasságokba emelkedett, még mindig számos kérdés merül fel, amelyekre a választ a mai technológia és a több tudományágat is átfogó tudás adhatja meg.

A lelkes kortárs elmék számára rengeteg lehetőség nyílt a művészet kutatására és népszerűsítésére.

E könyv egyik legfőbb célja a nyugati tudósok és az orvostársadalom ösztönzése arra, hogy kezdjenek el foglalkozni a témával, és tanulmányozzák ezt az újonnan feltárt tudományágat. Remélhetőleg más Qigong szakértők is kedvet kapnak tudásuk megosztására a közvéleménnyel. Hiszem, hogy rövid időn belül a Qigong új és izgalmas magasságokba jut el a nyugati világban. Ez lenne az egyik legjelentősebb, a kultúrák összefogásával létrejött eredmény, mióta a Kelet és a Nyugat utat nyitott egymás felé.

A hozzáférhető dokumentumok többsége nem rendszerezett, és nem nyújt kielégítő magyarázatot a témával kapcsolatban. Összegyűjtésük során, valamint logikus és tudományos magyarázatukkor saját megítéléseimet kell felhasználnom, és saját Qigong háttértudásom, továbbá a dokumentumokról szóló értelmezésem alapján nyújthatok információt róluk.

Lehetetlenség, hogy egy ember eleget tegyen ennek a hatalmas feladatnak.

Mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy nyugodtan kérdőjelezze meg a könyvben található állításokat, és mindig tartsa szem előtt, hogy számos következtetés az én megítélésemből ered.

E könyv fő célja az olvasó vezetése a tanulás útján – nem pedig végső és megfellebbezhetetlen szabályok létrehozása. A könyv olvasása közben nyitottá kell tennünk elménket, és elengednünk a szokásos gondolkodásmódunkat. Ha új közegbe kerülünk, vagy valami újat tanulunk, az emberi természet jellemzője, hogy az addig tanultak fényében vizsgáljuk az újat. Sajnálatos módon ez konzervatívvá és szűklátókörűvé tesz minket.

Ez megfigyelhető a külföldre látogató turistákon, akik a helyi szokásokat és viselkedést saját országuk normái szerint bírálják el. Ez csak zavarhoz és félreértésekhez vezet. Ám ha a többi embert a saját kultúrájuk és történelmi hátterük alapján kíséreljük megérteni, akkor sokkal nagyobb az esélyünk viselkedésük megértésére is. Kérem, hogy ugyanígy járjanak el a Qigong tudományának tanulmányozásakor.

Ha nyitottak vagyunk, és meg akarjuk érteni a történeti háttért is, csodálatos és érdeklődésre számot tartó témával találkozhatunk.

Igazság szerint nagyon nehéz elvonatkoztatni a hagyományoktól. Számos régi kultúrában minden szempontból alkalmazkodni kell a hagyományokhoz. Ha bárki fellázad a hagyomány ellen, akkor a kultúra árulójának tekintik. Azonban a kutatás és a tanulás helyes megközelítése magába foglalja a hagyományok megkérdőjelezését, és pontatlanságainak bizonyítását a modern gondolkodás és technológia segítségével.

Ez főleg az ősi tudományok esetében szükséges, amelyeket a XX. Század előtt fejlesztettek ki. Az új vizsgálatok lehetővé teszik számunkra, hogy igazoljuk és megállapítsuk pontosságukat és érvényességüket. Ez nem az árulás egy formája, mert a mi felelősségünk az igazság kiderítése, és a tények napvilágra segítése.

A fiatalabb generációkra átörökített elméletek nagy része sokévnyi tapasztalaton alapszik. Teljesen mindegy, hogy miképpen változtatunk meg egy elméletet, az akkor is az egész tudomány alapja, gyökere marad. Tehát a kutatás és a tanulás helyes megközelítésének alapeleme a múlt tanulmányozása és az iránta tanúsított tisztelet.

Ebből a tiszteletből és tanulmányozásból lelhető fel az egész tudomány gyökere.

Ha elfeledkezünk a gyökérről, amely évezredek óta növekszik, akkor csak az ágakat és a virágokat vizsgáljuk. A Qigong eme belső tudományát logikusan és tudományos stílusban kell vizsgálni.

Természetesen a „logika” és a „tudományos” nem abszolút értelemben vett kifejezések. Az általunk birtokolt tudás és megértés alapján értendők. De ne felejtsük el, hogy habár a tudomány évezredek óta fejlődik, csak az elmúlt húsz év során kezdett hirtelen megerősödni a felfogás terén. Biztosak lehetünk benne ezért, hogy a mai megértésünk és felfogásunk még gyerekcipőben jár.

Több tény és jelenség megmagyarázhatatlan a tudomány mai állása szerint is. Tehát amikor erről a belső tudományról olvasnak, gondolkozzanak logikusan és tudományosan, mégse utasítsanak vissza olyan magyarázatokat sem, amelyek túlmutatnak azon, amit elfogadhatónak és igaznak tartunk jelenleg.

Az igazságként elfogadott elméletek pár éven belül teljesen eltérhetnek attól, amit most elfogadunk.

Minden tudomány bátor feltételezésekből fejlődött ki, amiket aztán alapos kísérletek támasztottak alá. A kísérletek eredményei teszik lehetővé, hogy megváltoztassuk feltételezéseinket, és új kísérletekbe kezdjünk, amelyek új hipotéziseinket kutatják. Ez a folyamat segít hozzá a teljes elmélet kialakításához, és annak eldöntéséhez, hogy mit kell legközelebb megtanulnunk. Hasonló a Qigong-gyakorlás helyzete.

Ha jól megnézzük és alaposan tanulmányozzuk, akkor látható, hogy annak ellenére, hogy sok Qi-vel kapcsolatos elmélet bizonyult helyesnek és terjedt el Kínában, még mindig számtalan kérdés vetődik fel. A tanulás során türelmet és kitartást kell tanúsítanunk. Az erős akarat, a türelem és a kitartás a siker kovácsai. Ez még inkább igaz a Qigong-gyakorlásra. Az akarat és a bölcsesség domináljon, hogy legyőzhesse érzelmi lustaságunkat.

Úgy gondolom, hogy egy ember sikere leginkább attól függ, hogy milyen a viszonya az élethez, milyen az erkölcsi beállítottsága, nem pedig bölcsességének és intelligenciájának függvénye.

Mindannyian ismerünk bölcs embereket, akik mégis vesztesekké váltak. Lehet, hogy okosak, és gyorsabban felfognak dolgokat a többi embernél, mégis hamar elveszítik érdeklődésüket. Ha nem tartanak ki, abbahagyják a tanulást, és nem fejlődnek tovább, soha nem érik el céljukat. Nem ébrednek rá, hogy a siker érdekében erkölcsi erényekkel kell rendelkezni, nem csak bölcsességgel.

Az igazán bölcs ember tudja, hogy ki kell alakítania a siker többi előfeltételét is. Ezen felül pedig az az ember, aki tényleg bölcs, tudni fogja, mikor kezdje el, és mikor hagyja abba. Az emberek számtalan esélyt elvesztegetnek a siker elérésére, mert túl büszkék az intelligenciájukra.

Elmondok egy kínai történetet egy embercsoportról, akik kígyórajzoló versenyt rendeztek.

Az egyik férfi hamarabb fejezte be a kígyó lerajzolását, mint bárki más. Nagyon büszke volt magára, és azt gondolta „Olyan gyors vagyok, hogy még négy lábat is rajzolhatok a kígyónak, akkor is nyerek.” Tehát odarajzolta a lábakat is, de amikor a bíró kiválasztotta a győztest, valaki más nyert.

A férfi fel volt háborodva, és megkérdezte a bírótól, hogy miért nem ő győzött, hiszen ő lett kész először. A bíró azt mondta, hogy „Egy kígyót kellett volna rajzolnod. Mivel a kígyónak nincsen lába, amit te rajzoltál, az nem kígyó.” Tehát bármennyire is okos volt a férfi, nem tudta, hogy mikor kell megállni.

Az igazán bölcs ember megérti, hogy a tényleges siker nem csak a bölcsességtől függ, hanem az erkölcsi normáktól is.

Ennek érdekében saját erkölcsi jellemét és személyiségét is fejleszti. Konfucius azt mondta, hogy „Az igazán bölcs ember tudja, hogy mit tud, és azzal is tisztában van, hogy mit nem.” Az okos emberek túl gyakran megelégszenek eredményeikkel, így elveszítik alázatukat. Úgy érzik, hogy eleget tudnak, ezért abbahagyják a tanulást és a fejlődést. Hosszú távon ezzel csak veszíthetnek. Emlékezzünk a teknősbéka és a nyúl történetére. Ha a nyúl nem lett volna olyan büszke és önelégült, akkor nem vesztette volna el a versenyt.

Ha képesek vagyunk felfogni a kapott tudást, azt alkotó módon kell használnunk. Természetesen ez a kreativitás feltételhez kötött: világosan és átfogóan meg kell értenünk a régi utat. Csak a régi tudás mély megértésével lesz elménk elég pallérozott ahhoz, hogy úgy gondolkozzon, „mi lenne, ha…”. Ekkor támadhatnak jó ötleteink a ránk váró tanulással és kutatással kapcsolatban. Ha minden Qigong-gyakorló a régi módszert gyakorolná, és nem keresné az újat, a Qigong tudománya stagnálna a jelenlegi szintjén. Ebben az esetben elvész a tanulás értelme és a megfelelő hozzáállás.

Kövessen minket facebookon is!

Szemezgessen életvezetéssel, egészséggel, testedzéssel kapcsolatos cikkeinkből!

X